Blesk: Horké téma Folimanka: Cena narostla o milion, skateboardista hned nebude a půda je kontaminovaná
Blesk: Horké téma Folimanka: Cena narostla o milion, skateboardista hned nebude a půda je kontaminovaná

Blesk: Horké téma Folimanka: Cena narostla o milion, skateboardista hned nebude a půda je kontaminovaná

Lidé zuří, zastupitel Prahy 2 Jaroslav Němec kritizuje! Celková cena výstavby parku pod Nuselským mostem byla navýšena téměř o milion korun a skejťák se nevrátí. Navíc důvodem, proč tráva v místě nerostla, nebyl dešťový stín, jak se předtím tvrdilo, ale kontaminace stavebním odpadem během stavby „Nuseláku“.

Na první pohled se návrh nového parku v Praze 2 jeví barevně a vesele – modrá střídá červenou a žlutou. Lidem ale vadí beton místo trávy. Je to už téměř rok, co hnutí Za Folimanku zorganizovalo pod mostem demonstraci v duchu sousedského setkání. Mimo jiné sbírali aktivisté poslední podpisy na petici. Získali 1 026 podpisů, ale Rada městské části Praha 2 „smetla“ dokument ze stolu.

Dražší a bez skateboardisty?

Na konci února rozhodla rada Prahy 2 zvýšit finální cenu projektu o 1 079 811 korun včetně DPH. Celková částka nyní činí 35 716 880 korun. Jak stojí v dokumentu, důvodem jsou dodatečné práce, které nebylo možno předvídat. Zahrnují například změny v umělém trávníku, ruční výkopové práce kvůli nepoškozeným kořenům stromů nebo hlubší studnu o 18 metrů.

Práce zhotoví firma Garderline s.r.o. Práce podle místostarosty Prahy 2 Jana Korsesky (ODS) vycházejí z nově zjištěných skutečností v rámci realizace díla a odborných posudků (hydrogeologický průzkum, posudek statika, inženýrského geologa apod.). „Z pohledu navýšení ceny se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Náklady na navýšení ceny jsme připraveni krýt z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2022,“ říká.

Bronzový skejťák, vůbec první socha oslavující tento sport, se zatím do svého původního „hoodu“ v parku Folimanka nepodívá. Objednatel se dohodl s projektanty a k montáži sochy skateboardisty včetně podstavce nedojde. Radnice však od záměru neupustila.

„V tuto chvíli jsme pouze přehodnotili původně navrhované umístění sochy a společně s projektanty hledáme jiné, které by lépe zohledňovalo charakter díla a zároveň splňovalo bezpečnostní kritéria,“ vysvětluje Korseska. Po revizi projektu též ubyde zapuštěných svítidel z 10 na pouhé 4.

Zastupitel si nebere servítky

Jaroslav Němec (Piráti) si myslí, že by si park zasloužil pořádnou opravu. V chodnících jsou díry, lavičky nevyhovují a nebezpečí představuje rozpadající se cihlový svah pod Nuselským mostem. V parku se sice nahchází velké veřejné toalety, ale pro klíč musí návštěvník za obsluhou kiosku. „To považuji za řešení nehodné 21. století. Praha 2 nyní nově staví další WC v rámci volnočasového areálu opodál,“ sděluje zastupitel Blesku.

V žádném z materiálů se prý neřešila Velká kaskáda. Je také nutné řešit psí loučku, kde chybí pítka a agility prvky. „Z toho výčtu myslím vyplývá, že Folimanka potřebuje lepší údržbu a péči o to, co tam již je. Alarmující jsou především povrchy chodníků a cihelní svah,” dodává Jaroslav Němec.

Žádný dešťový stín, ale stavební odpad

„Prostor se dal kultivovat za daleko méně peněz, než kolik stojí jeho vybetonování. Plácek pod mostem byl využívaný, našel si své uživatele a příznivce, což ukázala i petice,“ zlobí se zastupitel Prahy 2. Podpásovkou pak byl jeden z důvodů radnice, proč zastavět plochu, která stejně nikdy nebývá zelená. Šlo o místo pod mostem, kam prý neprší.

Podle Jaroslava Němce by však stačilo odtěžit kontaminovanou půdu. „Jak se nyní ukázalo, šlo o cca 435 tun stavebního odpadu (plasty, pneumatiky, domovní odpad) z období výstavby Nuselského mostu,“ argumentuje zastupitel. Radnice stav půdy potvrdila tento rok. Jan Korseska se ale brání faktem, že při komunikaci s občany vycházeli z odborných posudků.

Nález stavebního odpadu z období výstavby Nuselského mostu byl i pro Prahu 2 novým zjištěním. S neočekávanou situací si museli poradit a zajistit jeho likvidaci. „Za předky, kteří budovali „lepší zítřky“ nemůžeme a ani pod zem normálně vidět není,“ dodává na závěr.


zdroj: Horké téma Folimanka: Cena narostla o milion, skateboardista hned nebude a půda je kontaminovaná, 11. 5. 2022, blesk.cz