Demonstrace za Folimanku bude 13. 7. 2021 na Folimance
Demonstrace za Folimanku bude 13. 7. 2021 na Folimance

Demonstrace za Folimanku bude 13. 7. 2021 na Folimance

V pondělí 21. 6. 2021 se konalo 13. řádné zastupitelstvo Prahy 2. V rámci něj jsme interpelovali starostku Janu Černochovou a místostarostku Alexandru Udženiju ve věci stavebního záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“ a na vlastní oči se přesvědčili, že vedení radnice Prahy 2 jsou principy zastupitelské demokracie na obtíž a názory občanů je nezajímají. Přesto interpelace splnily svůj účel, víme, že radnice s občany diskutovat nechce, a víme, kdy se má začít stavět. Začátkem srpna. S ohledem na závažnost této informace jsme se rozhodli přistoupit k dalším krokům. Je třeba vyjádřit jasné ano parku pro všechny skupiny obyvatel. Jasné ne nevzhlednému betonu a plastu. Proto dne 13. 7. 2021 proběhne přímo v inkriminovaném místě Demonstrace za Folimanku.

Vzhledem k tomu, že stavební záměr na Folimance není jediným problematickým krokem současného vedení Prahy 2, rozhodli jsme se spojit s občanskými iniciativami Schody Bělehradská a Přátelé Nuselských schodů a v rámci demonstrace se navzájem podpořit. I proto začíná demonstrace v 17:30 na náměstí Míru a pokračuje pochodem směrem k Folimance. „Místo setkání jsme zvolili symbolicky. Chtěli bychom účastníkům demonstrace a občanům Prahy 2 ukázat, kam by se v ideálním případě mohli obracet se svými náměty, ale kde je nechtějí ani vyslechnout, natož brát vážně. Zároveň bychom chtěli současnému vedení Prahy 2 ukázat, že ačkoli je debata s občany nezajímá, občané Prahy 2 jsou aktivní a rozhodně by dialog uvítali a byli v něm přínosem,“ říká Tomáš Čada. 

Trasa pokračuje ulicemi U Zvonařky a Wenzigova, kde se nacházejí schody, o jejichž zachování usiluje iniciativa Schody Bělehradská. „Zachránit Folimanku je stejně zásadní jako zachránit Schody Bělehradská. Je důležité, aby město udržitelně zrálo a změny byly prováděny s vědomou citlivostí a s ohledem na skutečné potřeby obyvatel. I toto je mimo jiné důvod, proč podporujeme iniciativu Za Folimanku. Smyslem našeho společného snažení není město pouze a za každou cenu přestavovat, ale přetvářet je s respektem k již existujícím hodnotám, které bohužel v dnešní době jsou tak často iniciátory různých investičních iniciativ arogantně přehlíženy. Vnímáme jako velkou škodu, že park nebude moci i nadále fungovat v zónách, které naprosto přirozeně mohli využívat nejen obyvatelé Prahy-Vinohrad. Jsme přesvědčeni, že nynější řešení parku kolem velmi zdařilé haly Folimanka nepotřebuje takovéto radikální změny ani po stránce materiálové, ani prostorové,“ říká Kateřina Horák z iniciativy. 

Cílová destinace je na Folimance, kam průvod dorazí v cca 19:00. K dispozici zde bude nejen petiční stánek a informace o naší iniciativě, ale též kulturní program. „Po zkušenosti z interpelací vedení dvojkové radnice máme ještě mnohem více chuti do záchrany nejen parku, ale i sousedského ducha Folimanky. Proti aroganci radnice nechceme vystupovat nijak agresivně, jde nám o přátelská setkání. Ostatně z četných diskuzí s obyvateli Prahy 2 víme, že právě tento přístup nese své ovoce. A shodnout se mohou povahově, kulturně i politicky velmi rozdílně smýšlející lidé,“ říká Kamila Šmídová. A Matouš Turek apeluje: „Pokud chceme městskou částí plánované změny na Folimance zvrátit, je třeba se sejít v co nejhojnějším počtu. Vedení radnice musí vidět, že direktivně určovat, jak má vypadat veřejný prostor využívaný jeho občany, nelze.

Ing. Kamila Šmídová, projektový manažer
Ing. Martin Štich, vodohospodář
Mgr. Tomáš Čada, básník a pedagog
Tel.: 728 438 241
E-mail: info@zafolimanku.cz