Iniciativa Za Folimanku se distancuje od veškerých aktivit nelegálně bránících či přerušujících výstavbu
Iniciativa Za Folimanku se distancuje od veškerých aktivit nelegálně bránících či přerušujících výstavbu

Iniciativa Za Folimanku se distancuje od veškerých aktivit nelegálně bránících či přerušujících výstavbu

Na 20. 9. 2021 od 15.00 svolává iniciativa Za Folimanku pod názvem Dobrý nápad pro Dvojku aneb interpelace Za Folimanku své sympatizanty na řádné zastupitelstvo Prahy 2. Důvodem je dlouhodobý a občansky silně podpořený nesouhlas se stavebním záměrem volnočasového areálu, ale nově též nařčení ze strany vedení radnice Prahy 2. „Naším primárním cílem bylo zamezit, či radikálně změnit podobu plánovaného stavebního záměru. S ohledem na vyjádření vedení radnice se však kauza momentálně přelévá i do roviny osobní, kdy je poškozována naše dobrá pověst, proti tomu je třeba se vymezit,“ říká Kamila Šmídová z Iniciativy Za Folimanku.

V příspěvku na oficiálním FB Prahy 2 se bez zjevných důkazů přisuzuje vina za údajný trestný čin spáchaný v prostorách plácku lidem nesouhlasícím s plánovaným betonováním parku, což je ve chvíli, kdy je daná událost v šetření policie naprosto nepřípustné. K tomu člen iniciativy Za Folimanku, Tomáš Čada říká: „Iniciativa Za Folimanku vždy respektovala zákony ČR. Využívala veškeré zákonné prostředky k zastavení betonáže na Folimance. To, že vedení radnice není schopné přistoupit k seriózní diskuzi, je dlouhodobě známá věc, ovšem praktiky ne nepodobné postupům STB za minulého režimu vyžadují jasné vymezení. Proto budu oficiálními cestami požadovat omluvu uveřejněnou na inkriminovaném FB profilu.“  

Shrnutí událostí:

Dne 5. 9. 2021 došlo k oplocení plácku v parku Folimanka ve stejném dni došlo k poškození oplocení a iniciativa Za Folimanku se od něj distancovala následujícím prohlášením: „Chápeme rozhořčení, které kroky radnice vyvolávají. Je nepřijatelné, aby byl názor občanů přehlížen. Je frustrující, když se nelze dovolat svých práv. Nelze však zacházet do krajností. Nesouhlasíte-li s kroky radnice Prahy 2, sledujte nás a budete informováni o aktivitách dalšího protestu proti chystanému stavebnímu záměru. Tímto se iniciativa Za Folimanku distancuje od poškozování soukromého majetku. Děkujeme všem, kteří se umí chovat slušně nejen ve veřejném prostoru, ale i při správě věcí veřejných.“

Dne 8. 9. 2021 vydala PČR výzvu ve věci hledání svědků údajného incidentu na Folimance. V návaznosti na to se na oficiálním FB radnice Prahy 2 objevil dehonestující příspěvek, kde mimo jiné stojí: „Je neuvěřitelné, kam až může zajít zloba a zášť některých lidí. O víkendu někdo zničil plot kolem stavby pod Nuselským mostem, v pondělí zase někdo střílel lukem po dělnících na stavbě . Toto všechno je následek štvavé a agresivní dezinformační kampaně několika jedinců, kteří nesouhlasí s úpravou ne příliš využívaného plácku přímo pod Nuselským mostem.“

Iniciativa se s ohledem na informace uvedené výše distancuje od veškerých aktivit nelegálně bránících či přerušujících výstavbu a zároveň žádá média o nestranné informování v dané kauze. Rádi zodpovíme jakékoli dotazy.

Za petiční výbor: 

Ing. Kamila Šmídová, projektový manažer

Ing. Martin Štich, vodohospodář

Mgr. Tomáš Čada, básník a pedagog