Již 500 petentů podpořilo petici Za Folimanku
Již 500 petentů podpořilo petici Za Folimanku

Již 500 petentů podpořilo petici Za Folimanku

Jasné ne nevzhlednému betonu a plastu. Jasné ano parku pro všechny skupiny obyvatel. Petice Za Folimanku (www.zafolimanku.cz) dosáhla od svého spuštění dne 11. 5. 2021 již 500 on-line petentů. Jejím cílem je zásadní změna či lépe zastavení záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“, který byl představen městskou částí Praha 2. Dle iniciátorů petice není možné vylít více jak 25 milionů do nevkusné realizace. A slibovaných pět nově nasázených stromů považují za špatný vtip.

Navrhovaný záměr nejen že neodpovídá požadavkům, které by měly být kladeny na Folimanku jakožto park pro 21. století, ale je rovněž patrné, že nerespektují dispozice dané prostorem, nekomunikují s ostatními prvky v parku již obsaženými, ignorují požadavky ekologické a mohly by významnou mě-rou poškodit stávající funkčnost parku jakožto místa oddechu i sportovního vyžití.

“Nikdo nezastírá, že prostor pod Nuselským mostem by zasloužil revitalizaci. Je však třeba zdůraznit, že řešení navrhované městskou částí jde jednak proti účelu prostoru parku, beton do parku prostě nepatří, jednak i proti jeho stávajícím uživatelům. Domníváme se, že více než 25 milionů by se dalo využít efektivněji než na neestetický betonový lunapark,” říká Tomáš Čada. „Prezentovaný záměr na-prosto opomíjí, že v současnosti si prostor pod Nuselským mostem našel mnohé příznivce z řad ob-čanů,“ říká Kamila Šmídová a dodává, „v místě pravidelně probíhají výcviky šermu, lekce bubnování, atletické secvičné, tréninky RC modelů (pozemních i vzdušných), míčové hry, prostná dechová cvičení starších občanů apod.“ A vodohospodář Martin Štich přidává podstatný ekologický poznatek: „Zasta-vění posledního volného prostranství parku (kromě psí loučky) betonovými plochami přispěje k rozpá-lení povrchu, zamezí vsaku i výparu a zapříčiní tak další ohřívání městského mikroklimatu.“

Petici Za Folimanku je možné podepsat online na www.zafolimanku.cz , ale nově také v papírové formě na následujících petičních místech:

Restaurace Mrtvá ryba, Benátská 4/1965, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Kavárna (A)VOID Café, Náplavka č.11, 128 00 Praha 2 – Nové Město (kobka)
(A)VOID Floating Gallery, Náplavka, 128 00 Praha 2 – Nové Město (pod Vyšehradským železničním mostem)
Pekárna Zoulek, Na Slupi 93, 128 00 Praha 2 – Vinohrady
Kavárna Pražírna, Lublaňská 676/50, Praha 2 – Vinohrady
obchod NEBALENO, Jaromírova 495/16, Praha 2 – Nusle
obchod Wellpet, Bělehradská 23/858, Praha 2 – Vinohrady

Za petiční výbor:
Ing. Kamila Šmídová, projektový manažer
Ing. Martin Štich, vodohospodář
Mgr. Tomáš Čada, básník a pedagog