Názory občanů na volnočasový areál na Folimance
Názory občanů na volnočasový areál na Folimance

Názory občanů na volnočasový areál na Folimance

V červencových Novinách Prahy 2 byly zveřejněné dva názory občanů, které došly redakční radě. Rozhodli jsme se, že zveřejníme i všechny ostatní redakční radě zaslané reakce, které máme od jejich autorů k dispozici.


V červnovém vydání Novin Prahy 2 jsme publikovali článek nazvaný Folimanka: ideální místo pro odpočinek. Za všechny příspěvky, které jste k tomuto tématu zaslali, děkujeme. Ze zaslaných příspěvků jsme vybrali dva, které si můžete přečíst na tomto místě.

Ještě k projektu volnočasového areálu na Folimance

Další kultivace prostoru Folimanky je jistě záslužný počin, ale forma by mohla být šťastnější. Méně betonu, více vody a stromů. Vzorem nám může být Guttovka ve Strašnicích, kde jsou vodní hrátky pro děti s využitím svahu, který máme i zde. Když už beton, tak jako na Guttovce udělejme skatepark, který v této oblasti zoufale chybí. Horolezecká stěna na mostním pilíři byl také pěkný nápad. Jestli prostoru něco chybí, jsou to stinná místa a lavičky na nich – pro matky s kočárky i důchodce. Pro chladnější Nusle a lepší vzduch. Pokud tedy chceme do něčeho investovat peníze, dejme je na osazení vzrostlých stromů a jejich závlahu. Rozhodně bych také zanechal nějakou formu rovné hrací plochy – protože toto místo, prašné mlatové hřiště, je často využíváno pro šerm, frisbee ultimate, fotbálek kluků po škole atd. Nedaleká hřiště jsou stále přeplněná a tento prostor k tomu přirozeně vybízí. Je místem méně formálních sportů. A děti i dospělí tam opravdu sportují i nyní. Nebraňme jim v tom v budoucnu.

HONZA POLÁK

Park Folimanka je můj nový objev. Chodím přes ni od letošního března každý den ráno do práce a v pozdním odpoledni z práce. A můžu říct, že mi tenhle park učaroval. Spojuje v sobě dvě věci, které ve městě moc postrádám. První věcí je krajina, skutečný kus krajiny, přírody uprostřed velkoměsta. A je to krajina romantická, protékaná opravdovým potokem – v tomhle místě tedy možná už říčkou. Pravda, Botič Folimankou protéká regulovaně, ale přesto je to skutečný vodní tok, v některých místech obklopený zcela přírodní vegetací, stíněný vzrostlými stromy a sem tam překlenutý můstkem.

Druhá věc, kterou mne Folimanka okouzlila, se projeví až odpoledne. Odpoledne se Folimanka stává obytnou zahradou, různá místní cvičební nářadí jsou vždy nadšeně využívána, park je plný dětí, pejskařů, hráčů míčových her, maminek s kočárky, osob pochutnávajících si na nápojích u zdejší osvěžovny. Občas na trávě skupinka cvičí, někdo hraje divadlo… Přes tuto „masovost“ si místo i odpoledne zachovává jakýsi domácký zahradní ráz. Zjistila jsem, že mezi místa velmi oblíbená patří udusaný hliněný plácek přímo pod tělesem Nuselského mostu. Jednou tam cvičí dívčiny na karimatkách, příště šermují mladíci s dřevěnými štíty, nebo někdo hraje pétanque. Snad je to proto, že ve vyasfaltovaném a vybetonovaném městě je už takových ploch poskrovnu.

Poté, co jsem se seznámila s plány radnice Prahy 2 s tímto parkem, připojila jsem se k Petici za Folimanku. Bylo by škoda místo tak hezké a tak bohatě pulzující životem pokazit vybudováním volnočasového centra úplně jiného charakteru. Pestré betonové plochy jsou přímo popřením přírodního prostředí, navíc budou akumulovat teplo, park přestane být vlídným útočištěm v horkých dnech, kterým je doposud. Odpustím si termíny Disneyland a lunapark, které se mi nad novými plány už už derou na jazyk. Je mi jasné, že úseku se zchátralou Velkou kaskádou revitalizace prospěje, ale prosím, ať je to revitalizace k přírodě přátelská, zachovávající duch místa.

PAVLA ZAJÍCOVÁ

Reakce MČ Praha 2

V parku Folimanka probíhá již několik let postupná revitalizace, součástí které bylo kromě propojení s bastionem a Horskou ulicí směrem na Ztracenku i vybudování a rozšíření klidové zóny – tzv. Sluneční stráně pod hradbami, sloužící k nerušenému posezení. Otevřené území pod rušným mostem navazující na sportovní halu a vizuálně oddělené od vlastního parku nelze za klidovou plochu považovat. Naopak multifunkční využití tohoto prostoru je navrženo tak, aby svým vybavením sloužil všem věkovým kategoriím občanů a volný čas zde trávily celé rodiny. Součástí návrhu je samozřejmě doplnění zeleně – stromů a keřů. Poměr betonové části se oproti studii z roku 2020 zmenšil, zachována bude volná plocha. Prověřovala se také možnost vzniku lezecké stěny a skateparku, ale není možné je vybudovat. Architekti ze společnosti LOXIA, a. s., kteří zpracovali projektovou dokumentaci, patří mezi renomované odborníky s dlouholetou zkušeností a velmi dobrou znalostí dotčeného území. Samozřejmě pro městskou část Praha 2 je složité vyhovět naprosto všem občanům a splnit jejich představy, požadavky a návrhy, ale jsme přesvědčeni, že navržený volnočasový areál se stane oblíbeným místem pro aktivní trávení volného času.

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Jedna z oficiálních reakcí Prahy 2 na zaslané názory občanů

V Novinách Prahy 2 nepublikované názory občanů na volnočasový areál na Folimance:

Dobrý den,

ráda bych se jako občan Prahy 2, který bydlí hned vedle parku Folimanka, toho času na mateřské dovolené, vyjádřila k zamýšlené výstavbě v parku Folimanka pod Nuselským mostem.
Nový projekt, který MČ Praha 2 zamýšlí, nejen že jde proti veškerým současným trendům urbanismu a enviromentálním nárokům. Zároveň zcela ignoruje fakt, že prázdný prostor pod Nuselským mostem je už teď aktivně využíván. Navíc je v současných velkoměstech nedostatkovým zbožím, a jeho hlavní devízou je variabilita.Jak už jsem psala, jsem na mateřské dovolené a poslední dva roky chodím alespoň dvakrát denně do parku Folimanka a pokaždé je prostor využíván jiným způsobem, od boxerských tréninků, školní závody, tělesnou výchovu až po basketbal, kriket, baseball, fotbal,.. žádný volnočasový areál nemůže prázdný prostor nahradit. Zároveň jsou tu důvody čistě enviromentální, které sice nemohu odborně posoudit, ale i ze zcela laického pohledu je mi jasné, že umělá „tráva“ a beton nejsou nejlepší volbou.

Jsem si jistá, že vyhrazené finanční prostředky najdou lepší uplatnění jinde.
S pozdravem,
Jana Bilinová

Oáza zeleně a klidu se změní v oázu betonu a věčného neklidu. Proč??? Nikdo nechápe a argumenty o srážkovém stínu ,kterými se neustále ohánějí jsou neuspokojivé,jelikož jen pár metrů dále je již několiklet  umělé zavlažování 🙂 Podobně, tohle vytvořít pod Nuselským mostem a bude i zde zelená travnatá plocha. Folimanka nyní skýtá spoustu sportovního vyžití a není potřeba již tak předimenzovanou Folimanku více zatěžovat.

Renáta Bartošková

Dobrý den,

reaguji na článek v Novinách Prahy 2, který se týká projektu nového volnočasového areálu na Folimance. Opravdu nevidím, v čem je tento projekt jeden z neprospěšnějších. Místo pod mostem, kde se má postavit, možná na první pohled nepůsobí atraktivně, rozhodně ale není nevyužívané. Naopak už dnes ukazuje, co všechno lze dělat ve městě.

Bydlíme nedaleko a vzhledem k tomu, že mému synovi jsou 3,5 roku, tak jsme v parku poslední roky prakticky obden a musím říci, že stav plochy pod mostem není to, co by mě v parku nejvíce trápilo a chybělo.

Možností „sportovního“ a jiného vyžití je zde již dnes dostatek. Pokud budeme postupovat od ulice Na Slupi – psí louka, venkovní altán, dětské hřiště, „sbírka“ kašen (naposledy doplněná mlžidlem), sportoviště – 3 hrací plochy – basketbal, fotbal a kurt na volejbal/nohejbal), stánek s občerstvením, zázemím a wc, kopec, venkovní posilovna nejen pro seniory, hrací prvky pro děti a další venkovní posilovna….a konečně kousek volného prostoru na rovině, který je možné využívat prakticky jakkoli. Sice je pod mostem, tráva tam neroste, nad hlavou vám co chvíli produní metro a jezdí tisíce aut, v zimě a na podzim je tam často dost průvan, ale můj syn si sem aktuálně chodí zaběhat. Většinou pustí kolo na zem a s výkřikem, teď se budem honit, utíká. A já jsem ráda, že v našem okolí existuje místo, které je přehledné, kde do nikoho nevrazí a zároveň nikdo nevrazí do něj. Tuto volnost pohybu jiné místo na Folimance a vlastně ani v okolí neposkytuje. Možná nahoře pod hradbami na Sluneční stráni – ale tam může běhat jen rovinky…

Toto je jen příklad za naši rodinu, ale protože jsem na místě opravdu často, viděla jsem tam již nesčetně různých aktivit, které nebude možné dělat, pokud se místo zaplní dalšími jednoúčelovými stavbami. Jen pár příkladů z poslední doby: pán co tam chodí trénovat nadhozy (využívá k tomu pilíře mostu), holka, co si tam dává rovinky sprintem, boxeři, skupina lula hoop, pouštění modelů, jak ve vzduchu, tak na zemi, líný tenis, badminton, kriket, provozování všech různých možných cvičení, kluci na kolech. Také je to místo na pouštění draků na podzim….a toto zdaleka nejsou všechny možnosti, které dnes místo poskytuje. Ano, nevypadá to tam možná reprezentativně, ale to, že je někde prázdno, neznamená, že je to špatně.

Se současným návrhem zaplnit toto poslední volné místo nesouhlasím. Považuji za velmi problematické toto nabalování jedné atrakce vedle druhé bez respektu k již existujícím a k historickému řešení parku. Stejně tak vlastní podoba nárhu nenavazuje na nic co na Folimance existuje. A to jak hmotově a měřítkově, tak materiálově a ani barevně. Vadí mi ztráta síly vyznění památníku Memento mori, který je utopený uprostřed plánovaného areálu.

Za více problematický a ostudný než je plocha pod mostem považuji vstup do parku a okolí v ulici Pod Karlovem. A to jak ve vlastním řešení přístupu, tak jeho aktuální podobu a údržbu. Dále je špatný stav mobiliáře v parku – hlavně co se laviček týká (minimálně 4 typy, různého stáří a stavu a hlavně různého stavu osazení v terénu, takže některé se věkem staly nepoužitelnými). A samozřejmě stav Velké kaskády, jejíž nejnižší bazen je zatravněn a byly do něj dokonce zasazeny stromy…

Proto opravdu doufám, že návrh bude přehodnocen a upraven.

S pozdravem

Ing. arch. Blanka Pöschlová

Dobrý den,

Po přečtení článku FOLIMANKA: ideální místo pro odpočinek uvedeného v Novinách Prahy 2 (červen 2021) jsem si položil otázku, proč demagogicky manipulujete občany? Již v úvodu článku vyzdvihujete NEJ prospěšnost daného projektu, který z části parku vytvoří „místo pro rodinnou rekreaci všeho druhu“? Je opravdu prospěšný? Vytvoří opravdu místo pro rodinnou rekreaci všeho druhu? Nejde jen o proinvestování alokovaných investičních prostředků v rozpočtu na tento rok? Zabetonuje další místa?

Ač rezident Prahy 2, otec malých dětí (které si v parku hrají) a každodenní návštěvník parku, jsem nezaznamenal  žádnou, opravdu ŽÁDNOU! snahu o dialog s rezidenty daného místa ze strany radnice o potřebnosti a nutnosti tohoto investičního záměru. Místo v parku, dle radnice „území nikoho“, je dávno různě využíváno, stačí se jen přijít podívat. Nevidím jediný důvod betonovat další a další prostranství městské části, zneužívat veřejné investiční prostředky na projekty, které spíše škodí, než přinášejí užitek.

Žádám o přehodnocení daného návrhu s přihlédnutím k co nejmenšímu zásahu do parku Folimanka. Nechte Folimanku více zelenat (nemyslím zelený beton či asfalt), sázejte více stromů, které přinesou v horkých letních dnech stín hrajícím si rodinám.

S pozdravem

Ing. Jan Tomanec, Praha 2

podepsal jsem petici: Za Folimanku!

Vážená redakce,

ráda využívám příležitosti k tomu, abych se vyjádřila k plánované „revitalizaci“ části parku Folimanka. Léta tam chodím s dětmi, a tak mi její osud není lhostejný nejen z hlediska celopražského, ale i čistě uživatelského. Jsem přesvědčená, že zamýšlená investice míří nesprávným směrem a z kusu „rostlé“ zeleně plánuje udělat předefinovaný kout s jasně stanovým programem, ačkoli z mého pohledu nic takového není potřeba, ba je to dokonce škodlivé.

1/ Plánované zpevnění velké plochy tam, kde je nyní neprosperující trávník či vyšlapaná plocha:

Z ekologického hlediska jde o nenapravitelnou škodu, o které se široce píše v médiích. Zpevněné plochy v létě absorbují teplo, neumožňují vsakování dešťové vláhy a celkově poškozují malý ekosystém parku i přilehlé ulice. Zpevněných ploch má park opravdu dostatek, problém trávníku lze vyřešit částečně jeho zavlažováním, částečně jeho náhradou jiným materiálem kromě zpevněných ploch, které jsou velkou zátěží pro klima – nejen parku.

2/ Plánovaný prostor pro grilování: Nedovedu si představit, kdo bude hromadně grilovat v parku na zpevněné ploše v horku od grilu a v horku od okolních materiálů? A v těsném sousedství dalších grilujících skupin? Nebo to má sloužit jen pár týdnů na jaře a na podzim?

3/ Plánované fixní kluziště: Proč není možné instalovat podle potřeby mobilní kluziště tak, jak se to dělá v jiných koutech Prahy? Proč každý kout parku musí být vydefinován předem a vytěžen.

4/ Kde si na louce, na trávě budou moci hrát skupiny dětí, které sem chodí v rámci svých mimoškolních kroužků a hrají tu různé skupinové hry, když druhá louka na opačném konci je rezervována pro psy?

A konečně ta nejzásadnější otázka:

Proč se neinvestují mnohem menší částky do současných zařízení parku, která uspokojivě slouží nebo by mohla sloužit a dávají prostor pro docela široké vyžití dětí i dospělých: několik funkčních hříšť, cvičební nářadí, občerstvení, stávající toalety, vodní kaskáda. (Jediným prvkem, jehož smysl mi uniká, je altánek u dětského hřiště.)

Rozhodně se nemohu ztotožnit s megalomanským projektem, který se snaží vzbudit spektakulární dojem, ale jeho smysl je zcela nejasný v konfrontaci se stávajícím vybavením parku, které by zasluhovalo údržbu a eventuelní repasi daleko spíš. Každý rozumný architekt by s ohledem na budoucí časy ponechal parku možnosti jeho flexibilního využití, které zamýšlený projekt nenávratně „ZABETONUJE“.

S pozdravem

Mgr. Tamara Smetanová

Dobrý den

Obracím se na Vás jako místní starousedlík a petent petice Zafolimanku.

Důrazně nesouhlasím s projektem Folimanka volnočasový areál. Uvedená plocha již má své využití, děti si tam hrají fotbal,mládež rugby, často též bemniton, jsou tam vidět i skupinky historického šermu, dále sem chodí pejskaři, v létě se npod kopcem lidé sluní na dekách. Neberte nám naše přirozené prostředí i ten kousek přírody a mimochodem jsme snad také v chraněné historické oblasti nedaleko starých hrabeb. My nepotřebujeme Váš předražený nesmyslný projekt. Použijte to někde jinde a jinak. Nikdo se nás na názor neptal, přitom sem chodí lidé, co zde bzdlí celý život. Nechceme tu žádné atrakce a ,tančírny, hlasitou hudbu co vyžene místní floru, nechte nás v klidu odpočívat bez Vašeho projektu, velká většina starousedlíků o něj nemá zájem.

S úctou

Daniel Šeleljo, Praha 2

Dobrý den,

Jako jeden ze signatářů petice „Za Folimanku“ zasílám názor na aktuálně plánovaný projekt v části parku Folimanka.

Jednoznačně preferuji podstatně méně nákladnou úpravu stávajících travnatých ploch, případně výsadbu nových stromů před vybetonováním a vyasfaltováním. Park, to jsou v prvé řadě stromy a tráva nikoli beton a asfalt!

Kladu si navíc otázku, proč vedení radnice Prahy 2 svým občanům účelově lže o tzv. „srážkovém stínu“  pod Nuselským mostem, kvůli kterému údajně nelze část prostoru zatravnit! Jak přitom vyšlo najevo, tato lokalita nebyla v roce 2006 součástí projektu umělé závlahy na rozdíl od zbytku parku. To lze napravit.

Ale především: v případě takto zásadních a nákladných projektů ve veřejném prostoru by měla být vedena veřejná diskuze především s místními rezidenty, a to již ve stadiu záměru. Nikoli takto ex post.

Jako arogantní pohrdání aktivními občany vnímám konkrétně stanovisko koaliční TOP 09 k tomuto tématu v posledním čísle NP2, že projekt bude realizován „navzdory petici za zachování vyšlapaného trávníku“.  Urážet občany, kterým leží na srdci kvalita sdíleného veřejného prostoru, tak si představuje samosprávu TOP 09 Praha 2?

MUDr. Otto Schwarz, Praha 2

Dobrý den,

pokud mám vyjádřit svůj názor, tak jako obyvatel Nuslí vnímám park Folimanka jako zásadní zelenou plochu, která nabízí obyvatelům přilehlých obydlených částí možnost alespoň částečné blízkosti přírodě. Osobně jej velmi rád navštěvuji v letních měsících, kdy si chci odpočinout, nadechnout a trochu se zchladit. Domnívám se, že zamýšlený projekt neklade dostatečný důraz právě na urbánní ekologii a udržitelnost veřejného prostoru. Proto jsem také podepsal petici.

S pozdravem 

PhDr. Jaromír Mrňka, Ph.D.

Vážení,

v souvislostí se záměrem nového „volnočasového areálu“ na pražském Folimance napíšu Vám s „autentickým“ názorem obyvatele Prahy 2, který hned u zmíněného parku bydlí přesne 20 let, ale zároveň z pozici určité expertízy v problematikách urbanismu, veřejného prostoru ve širším smyslu, a urbánních společností vůbec.

1) Z hlediska urbanistického-architonického považuje chystanou betonovou plochu na míste pod Nuselským mostem za naprosto likvidační čin pro unikátní genius loci tohoto kusu uzemí. Slavný katalánský architekt a urbanista Ignasi de Sola Morales ve svém díle zdůraznil potřebnost „terrain vague“ v současném městě – záměrně vynechané, nevyužité, nedefinované prostory (viz. český překlad: https://www.advojka.cz/archiv/2021/9/vagni-teren), a nuselské „podmostí“ se jeví v tomto smyslu jako velice zdařilý příklad vytvoření tu zvláštní energii z neforemnosti. Přilišná „definování“ jamrtalské „terrain vague“ pod tlustou vrstvou betonu by naopak poškodilo místo, a zničilo tu neforemnost jako zdroj (nejen dětské) představivosti.

2) Zároveň vidím stavitelský záměr radnice Prahy 2 jako hrozbu nejen pro fyzické vlastnosti Folimanky, ale ještě víc pro společenský život v ní. Především jde mi – jako člověk s osobními a citovými vazby na anglofonní svět – o ztrátu jedinečného „cricket pitch“, tolik oblíben pražskou jihoasijskou komunitou, který nemá období jinde v městě. Ale vzácná sociální rozmanitost, kterou lze hned spatřit v parku – starousedlíci a hipstéří, romské, vietnamské a mongolské rodiny, lidé ze všech vrstev – je sama v sobě centrální městotvorní vlastnost, které bezesporu bude dále ohrožena novým počinem, který spíš tvoří sociální inženýrství neblahých bolševických dob, než hlasí k principům otevřené a občanské společnosti.

V dokonalé úctě,

Martin Tharp

Dobrý den,

znehodnocení plochy parku zalitím betonem, tzv. volnočasovým areálem, považuji za špatný záměr. Byla zrušena komunitní zahrada a vykáceny zdravé staré stromy, prý aby se o ně děti nezranily. Ve volně přístupném zcela vybetonovaném „lunaparku“ se dětem nic nestane? Podobné areály večer přitahují i lidi, kteří nesportují. Jestli tady jde jen o děti a rodiče z Prahy 2,  tak ti si tam kopou do míče, učí se jezdit na kolech, běhají, cvičí, hrají si, posedávají a pozorují ostatní na volné ploše. Bez hluku a horka z betonu. Přes absenci závlahy se rekreují na zelených trávnících i písčitých plochách. Stačilo by udělat hřiště pro nejmenší, prostor zachovat a doplnit rostlinami, vodou a lavičkami.

S pozdravem N. Volfová, Praha 2 

Dobrý den,

ráda bych se tímto vyjádřila proti budování nového “centra” na Folimance.

Důvody jsou vcelku jednoduché, prostranství, které pod mostem je, je jedno z mála volných míst s větší plochou na Folimance, které by se mělo zachovat. Nehledě k tomu, že finance na uskutečnění projektu by se daly využít například na opravu poničených kaskád, které svým stávajícím poničeným vzhledem celkový dojem velmi kazí. Návrh na další bistro s občerstvením je podle mého názoru zcela zcestný, obzvlášť, když jedno bistro už v parku je a je víc než dostačující!!! 

S pozdravem

Lacinová

Dobrý den do redakce,

v posledním čísle Novin pro Prahu 2 věnujete na straně 4 rozsáhlý článek Folimance a záměru na jeho revitalizaci.

K tomuto tématu jsem posílala mail městské části, neboť jsem se zúčastnila internetové konference, kde jsem jenom kroutila hlavou nad argumenty architektů, proč bude v této části tolik betonu a místo živého umělý trávník.

Plné znění mého emailu i odpověď na něj Vám posílám níže pro informaci.

Park Folimanka je mojí srdeční záležitostí a není mi proto jedno, že místo oprav rozbitých cest, rozšíření závlah, opravy nefunkčního pítka a přidání dalších, sázení stromů a většího začlenění Botiče zamčeného v kamenné pasti, hodlá město vylít beton a instalovat umělý trávník.

Prosím, napište o tom, ať město přehodnotí beton a umělý trávník, ať zůstane Folimanka parkem který slouží všem, včetně ptáků a ježků. Jsou to plíce Nuselského údolí, plíce, které P2 tak moc potřebuje.

/str. 8-9 je věnována dalšímu nepochopitelnému záměru P2, ale to je jiná kapitola/

Předem moc děkuji a přeji krásný den do redakce

Dana Kociánová

Můj mail + odpověď na něj:

Dobrý den

Chtěla bych vyvolat diskuzi o zamýšlených úpravách východní části Folimanky.

Přidávám fotky z dnešního rána, po nočním deštíku, které naprosto vyvracejí tvrzení, že je pod Nuselským mostem srážkový stín takového rozsahu, že kvůli němu není možné tuto část ozelenit.

Dnes v noci při dešti nefoukal žádný vítr a pod mostem je mokro. Asfaltové chodníčky přitom až na pár kaluží, stihly uschnout.

Chci vyvrátit lživé tvrzení architektů a požádat zodpovědné úředníky, aby zvážili, zda architekt s tak významnou neznalostí svěřené lokality, je tím pravým, kterému má být tato část Folimanky svěřena k proměně.

Posuďte sami, prosím.

Další fotky, které přikládám, jsou také z dnešního rána. Dokumentují rozpadající se cihlovou část svahu pod mostem, který potřebuje opravu, o které se plánované práce nezmiňují. Znamená to, že budou investovány miliony a svah se bude dál drolit? Neměla by být oprava svahu prioritou? A neměla by se i tato část ozelenit aby nezvětrávala? Zde by bylo možné drenážní zavlažování z okolních svahů. A když už, neměl by se svah upravit dříve, než se bude cokoliv budovat pod ním?

Prosím o zvážení priorit prací a moc se přimlouvám o zachování a zvětšení klidové zóny Folimanka.

Zplodiny a prach z dopravy „padající“ do Nuselského údolí zelené plíce potřebují a ztlumily by i hluk, z provozu na mostě (i metra).

Opravdu mě zajímá důkaz o srážkovém stínu a zároveň posudek o kvalitě vzduchu v údolí pod mostem. Vyjádřili se k vhodnosti volnočasových aktivit v takovém rozsahu hygienici? Jejich názor mě také zajímá.

Předem děkuji, pokud se nad mým příspěvkem na facebook.com/groups/Praha2bezcenzury alespoň zamyslíte

hezký den

Dana Kociánová

Vážená paní Kociánová,

 děkujeme za Váš názor týkající se plánované výstavby volnočasového areálu pod Nuselským mostem.

Požadovaný důkaz o srážkovém stínu resp. omezeným srážkám pod mostem lze jednoduše doložit dlouhodobou zkušeností odboru životního prostředí a správce parku s údržbou tohoto prostoru a marnou snahou o jeho kultivaci z důvodu nedostatečné přirozené závlahy, která je vizuálně patrná. Navíc srážky, které dopadnou na vozovku a chodníky Nuselského mostu jsou odváděny do kanalizace. Srážkový stín díky větru a výšce mostu není sice přesně ohraničen, ale voda zachycená mostem v ploše pod ním bezesporu chybí.

Nevíme, jaká konkrétní tvrzení architektů zpochybňujete a považujete za lživá. Ujišťujeme Vás, že architekti ze společnosti LOXIA, a. s., kteří zpracovali projektovou dokumentaci, patří mezi renomované odborníky s dlouholetou zkušeností a velmi dobrou znalostí dotčeného území.

K dotazu týkajícímu se cihlovému svahu Vám sdělujeme, že městská část Praha 2  samozřejmě cihelný svah pod Nuselským mostem vnímá jako problém, proto byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci svahu, vydáno bylo i stavební povolení. O realizaci opravy bude rozhodnuto v rámci projednání rozpočtu, kde to mohou navrhnout nebo zamítnout i opoziční zastupitelé.

Jak jste jistě zaregistrovala, v parku Folimanka probíhá již několik let postupná revitalizace, součástí které bylo kromě propojení s bastionem a Horskou ulicí směrem na Ztracenku i vybudování a rozšíření klidové zóny – tzv. Sluneční stráně pod hradbami sloužící k nerušenému posezení.

Otevřené území pod rušným mostem navazující na sportovní halu a vizuálně oddělené od vlastního parku nelze za klidovou plochu považovat.

Naopak multifunkční využití tohoto prostoru je navrženo tak, aby svým vybavením sloužil všem věkovým kategoriím občanů a volný čas zde trávily celé rodiny.

Součástí návrhu je samozřejmě doplnění zeleně – stromů a keřů.

K Vašemu dotazu, zda se k návrhu vyjádřili hygienici, Vám sdělujeme, že projektová dokumentace v rámci řízení získala všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů vč. hygieny.

Samozřejmě pro městskou část Praha 2 je složité vyhovět naprosto všem občanům a splnit jejich představy, požadavky a návrhy, ale díky kladným ohlasům jsme přesvědčeni, že navržený volnočasový areál se stane oblíbeným místem pro aktivní trávení volného času.

S pozdravem,

Ing. Sylvie Hájková
pověřená vedením oddělení územního rozvoje