Nejprospěšnější projekt? Ale pro koho?
Nejprospěšnější projekt? Ale pro koho?

Nejprospěšnější projekt? Ale pro koho?

První tiskovou zprávu k petiční výzvě Za Folimanku a s ní spojené občanské iniciativě jsme publikovali nedávno. V ní jsme shrnuli okolnosti a důvody vzniku petice i iniciativy. 

Ovšem články v červnovém měsíčníku Noviny Prahy 2, jejichž cílem je oficiálně: „Nezkresleně informovat občany a podnikatelské subjekty se sídlem v Praze 2 o zásadních rozhodnutích orgánů městské části…,“ a neoficiálně se jedná o PR vládnoucí koalice, především starostky Jany Černochové a Alexandry Udženija, si žádají reakci. 

Bude to jeden z nejprospěšnějších projektů, který v posledních letech městská část Praha 2 realizovala,“ začíná článek nazvaný Folimanka: Ideální místo pro odpočinek. A následuje výčet superlativů, které by plánovaná přestavba parku na lunapark měla přinést. Když pomineme všechny důvody, které jsme jmenovali v předchozí tiskové zprávě (její znění v příloze), je třeba zmínit jeden důvod podstatný a obecně platný. 

Nikdo se v okolí žijících občanů, ale ani občanů na Praze 2 neptal, zda projekt považují za tak skvělý, jak jej radnice prezentuje. Tento fakt podtrhuje vyjádření koaličního zastupitele Jana Strnada v následující anketě, ve které mimo jiné zazní: „Až se povede postavit, navzdory peticím za zachování vyšlapaného trávníku, nové hřiště na Folimance, tak budeme mít další zastávku se super vodními prvky.“ Je možné, že pan zastupitel Strnad má k vodním prvkům kladný vztah, ale výše řečené rozhodně nereprezentuje názor uživatelů Folimanky. 

Proč? Osobně jsme se s řadou občanů na Folimance setkali face-to-face a onen vyšlapaný, ovšem volnočasově hojně užívaný trávník preferují před „neoploceným areálem“, jehož součástí má být již zmiňovaných (sic) pět nových stromů, znehodnocení plochy parku o výměře 5100 m2 či neuctivě zakomponovaný pomník, lampa Krištofa Kintery Memento mori. O tom svědčí i více než stovka občanů Prahy 2, kteří podepsali petici přímo v parku během posledních několika dní. Jen pro zajímavost internetovou verzi petice podpořilo přes 600 petentů z toho z Prahy 2 jich je přes 200. 

Problémem zkrátka je, že o tom, co je či není prospěšný projekt pro občany, nerozhoduje názor občanů, kteří dané místo znají a využívají, ale stanovisko radnice vynesené z kanceláří. Věříme, že utratit více než 25 milionů korun může být pro leckoho prospěšné. Ale občané Prahy 2 a uživatelé a návštěvníci parku Folimanka to nejspíš nebudou.

Za petiční výbor: 

Ing. Kamila Šmídová, projektová manažerka
Ing. Martin Štich, vodohospodář
Mgr. Tomáš Čada, básník a pedagog
Tel.: 728 438 241
E-mail: tomas.cada@gmail.com
info@zafolimanku.cz

Názory občanů:

Tímto podpisem plně souhlasím s požadavky uvedenými v petici. Řešené území disponuje nebývale flexibilní plochou, která sama o sobě vypovídá o tom do jaké míry je místo užíváno. Štěrkopísek tvoří ideální podmínky pro hry a akce, pro které zatravněné plochy nejsou vhodné. Jako student krajinářské architektury ČVUT se výrazně vyhraňuji vůči projektu, který nejen že nevzešel z architektonické soutěže a nebyl jakkoliv připomínkován veřejností, ale navíc nerespektuje potřeby a zájmy lidí v této unikátní lokalitě. Prosím o okamžité zastavení plánovacího a stavebního procesu a přehodnocení celého postupu městské části a jejích pracovníků, kteří se zodpovídají občanům, jež reprezentují.

Marek Kratochvíl, Praha 1

Priestory ako je tento pod Nuselskymi mostom je v meste potreba. Priestor, bez zbytočnej predesignovanej funkcie, ktorý patrí každému. Som za to, aby Praha 2 peniaze vyčlenené na tento nezmyselný projekt smerovala na iné miesta, ktoré si naozaj zaslúžia väčšiu údržbu a opravu.

Ing. Arch. Filip Ponechal, Praha 2

Prostor pod Nuselským mostem již své, navíc sportovní, využití má. Na volném prostranství, kterých je v této části Prahy jako šafránu, se odehrávají tréninky nedalekého basketbalového klubu, lidé tam chodí cvičit, hrát baseball, boxovat, běhat atp. Zásadně nesouhlasím se záměrem toto místo zastavět tuctovou a navíc těžko udržovatelnou stavbou, která již nyní působí zcela nemoderně a podbízivě.

Vít Ondrák, Praha 5

Prosím o uměřenost a citlivou rekonstrukci povedeného, leč bohužel zchátralého stávajícího řešení, které má jistě vyšší estetickou hodnotu než chystaný projekt.

Petr Štádler, Praha 4

Chci zanechat poslední větší plochu na Folimance pro naše děti. Naopak by nebylo na škodu obnovit kaskády, kde by dětem bylo dovoleno se brouzdat.

Adéla Roudnická, Praha 2

Veškerá revitlaizace veřejného prostoru by měla být vždy komunikována s veřejností.

Rudolf Mašata, Praha 2

Přesně, volný prostor, přírodní prvky umožňující kreativitu, prostory které podporují setkávání žádné barevné předražené neestetické pouťové atrakce.

Magda Šimonová, Praha 2

Rozhodně nesouhlasím s neekologickou, zastaralou a urbanisticky nekvalitní stavbou areálu v našem parku Folimanka. Prostor pod mostem je nutné dořešit a zkultivovat, ale moderním a udržitelným způsobem. NE stavěním barevného betonového pomníku dinosaurům 90. let.

Jakub Korouš, Praha 2

Slavný katalánský teoretik Ignasí de Sola-Morales silně zdůraznil důležitost neforemních urbanních prostorů, v jeho formulaci terrain vague“. Pod Nuselským mostem má Praha nejen významný „terrain vague“ ale i velmi živý – i sociálně rozmanitý – prostor. Pro mě osobně je využití uzemí pro kriket (zejména od jihoasijské komunity v Praze) velmi vítaný.

Martin Tharp, Praha 2