Noviny Prahy 2: FOLIMANKA: ideální místo pro odpočinek
Noviny Prahy 2: FOLIMANKA: ideální místo pro odpočinek

Noviny Prahy 2: FOLIMANKA: ideální místo pro odpočinek

Bude to jeden z nejprospěšnějších projektů, který v posledních letech městská část Praha 2 realizovala. Nevyužívaný prostor pod Nuselským mostem, který byl prozatím zemí nikoho, se stane místem pro rodinnou rekreaci všeho druhu. Ukáže, co všechno lze dělat ve městě.

V parku Folimanka vznikne nový volnoča-sový areál, kterým chce městská část Praha 2 zpříjemnit život ve městě nejen obyvatelům Nuslí, Vinohrad a Nového Města, na jejichž rozhraní park Folimanka le-ží. První návštěvníky by mohl přivítat už příští léto. V neoploceném areálu se bude sportovat, grilovat, půjčovat se tam budou knihy, děti se budou moci stříkat vodou z ruční pumpy, jezdit na koloběžkách a tří-kolkách, v zimě se tam bude bruslit, chybět nebude kiosek s občerstvením. Spolu s výstavbou areálu se na Folimanku vrátí i slavná socha Skateboardisty. Park se sportovištěm zároveň nepřestane být zelenou oázou. Plocha nového areálu zabere téměř 5100 m², z toho betonová část necelou pětinu. Přibude zeleň – pět nových stromů, vysazeno bude přes 1000 keřů a více než 2000 kusů trvalek a cibulo-vin. Vzniknou asfaltové cesty a nové parko-vé cesty s mlatovým povrchem i nové propojení s horní částí parku po žlutě natřeném schodišti. Zůstane i plocha, kde můžete jen tak sedět na zemi nebo si udělat pár dřepů, prostě relaxovat nebo si protáhnout tělo.Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny letos v létě a skončí za rok. „Je to rekordně krátká doba od první myšlenky po realizaci, pokud se to podaří, bude to velký úspěch Prahy 2,“ říká hlavní architekt-ka Jana Mastíková z ateliéru Loxia, autorka architektonické studie. Jak ale urbanista změří úspěšnost projektu ve veřejném prostoru? Architektka má jasno: Podle zájmu lidí. Když přijdou a zdrží se tu s ra-dostí delší dobu, bude vyhráno.Bronzový kluk na prkně od sochaře Jaroslava Hladkého se na to bude dívat z výšky. Zrekonstruovaná socha bude stát uprostřed hlavní oválné plochy na vyvýše-ném místě, upraveném jako miniaturní U-rampa. Sbírku na opravu sochy po doho-dě s městskou částí inicioval ve spolupráci s Českou asociací skateboardingu obyvatel Prahy 2 Pavel Friš. Veřejná sbírka je vhodný způsob, jak zapojit do dění veřejnost a docílit toho, aby si lidé umění ve veřej-ném prostoru vážili a neničili ho.

Co bude na Folimance

  • víceúčelová plocha: v létě tančírna, v zimě kluziště s možností půjčit si brusle
  • plocha na cvičení se dvěma stoly na ping-pong
  • 3 prostory na grilování se stolkem a možností půjčit si gril
  • knižní stánek a kiosek s občerstvením
  • plocha na relaxování
  • 2 hřiště na pétanque
  • nové dětské hřiště s vodním bludištěm a vodní pumpou
  • nový podstavec pro sochu Skateboardisty

zdroj: Noviny Prahy 2, červen 2021, s. 4