Noviny Prahy 2: názory koalice a opozice – Jak hodnotíte stav a množství herních a sportovních prvků pro občany ve veřejném prostoru na území Prahy 2?
Noviny Prahy 2: názory koalice a opozice – Jak hodnotíte stav a množství herních a sportovních prvků pro občany ve veřejném prostoru na území Prahy 2?

Noviny Prahy 2: názory koalice a opozice – Jak hodnotíte stav a množství herních a sportovních prvků pro občany ve veřejném prostoru na území Prahy 2?

NÁZORY KOALICE

Vznikají místa pro další volnočasové aktivity – fotbal, skateboard, nohejbal, pétanque, a není zapomínáno ani na dětská hřiště či agility místa pro pejskaře. Dobrým příkladem vybudo-vání zmíněných herních a odpočinkových prvků bude chystaná revitalizace parku Foli-manka či parku mezi ulicí Horská a novoměstským opevněním. Takové celkově revitalizační projekty pak kladou vysoké nároky na architekty a dodavatele herních prvků, nejen z pohledu architektonicky-koncepčního, ale zejména z praktického a funkčního. Před designem by přednost měla mít trvanlivost a bytelnost herních prvků, aby nám mohly sloužit i za pár let.

PETR NOVOTNÝ / ANO

Vznikají ale i další. Pokračuje příprava nového volnočasového areálu na Folimance a rýsují se plány na areál v Horské, kde bude také dobrá příležitost učinit něco pro své zdraví.

JAROSLAV ŠOLC / ODS

Na Folimance jsou ty prolejzačky zase lanové. Je libo vystoupit 1., 2. nebo 3. skluzavkou? Všemi postupně a nejlíp 2x. Až se povede postavit, navzdory peticím za zachování vyšlapaného trávníku, nové hřiště na Folimance, tak budeme mít další zastávku se super vodními prvky. Už teď se těšíme. Takže za nás dobrý! Sportoviště zrecenzujeme až budou děti větší, ale co tak koukám, tak zklamané určitě nebudou.

JAN STRNAD / TOP 09

NÁZORY OPOZICE

Lepší využití školních hřišť pro veřejnost, opomíjené vnitrobloky, místa pro skatepark, pumptrack a další aktivity – vše je nutné dělat se zapo-jením místní veřejnosti, participativně, komunitně, je to pro nás, pro naše děti. Nemělo by to vypadat jako cirkus na Folimance, byť i to je nutné vnímat alespoň jako snahu. Světlo na konci tunelu snad přijde až s příštím vedením.

MICHAL TOBRMAN / DVOJKA SOBĚ

Ke sportování mohou dobře posloužit i Riegrovy sady, Grébovka nebo Folimanka. Zaznamenali jsme požadavek po profesionálním skateparku. Pojďme hledat možnosti, kde ho vhodně umístit, a pojďme maximálně využít ta zařízení, která na dvojce jsou. Piráti nesouhlasí s plány současného vedení Prahy 2 na rušení existujících sportovišť a plácků. V plánu je likvidace tenisových kurtů v Italské ulici v majetku městské části, jediných na Vinohradech. V plánu je také zastavění tenisových kurtů u Apolináře. Před realizací je vybetonování plácku pod Nuselským mostem. Prostor, který si již našel své příznivce a využití, se dá snadno kultivovat s maximální redukcí zpevněných ploch a vysázením nových stromů, protažením umělé závlahy pro trvalý trávník a s parkovým vymezením již existující pískové či mlatové plochy. V místě pravidelně probíhají výcviky šermu, míčové hry, prostná cvičení starších občanů či tréninky boxování. Není vůbec třeba plochu zaplňovat uměle definovanými celky, které budou potlačovat současnou kreativitu a nutit k jednostranným činnostem.

ALEŠ CHÁN / PIRÁTI

Ovšem sportovních příležitostí ve veřejném prostoru již tolik není, zejména ploch pro cvičení a pro různé sportovní aktivity. Především kluci starší deseti let nemají kde hrát svůj fočus, tedy nemají plácek, na němž by po škole mohli hrát své fotbalové mače. […] Zkrátka a dobře, Praha 2 uvízla v půli cesty, měla by pracovat na nové koncepci, jak lépe pro sportování využít veřejný prostor.

JAN RUML / STAN

zdroj: Noviny Prahy 2, červen 2021, s. 12