Občané Prahy 2 mají mít možnost se demokraticky vyjádřit
Občané Prahy 2 mají mít možnost se demokraticky vyjádřit

Občané Prahy 2 mají mít možnost se demokraticky vyjádřit

Dne 6. 8. 2021 jsme obdrželi odpověď od městské části Praha 2 dle zákona č. 131/2000 Sb. § 8 písm. f na naši petici. “Petice byla projednána jako první bod řádné rady městské části a její projednání podepsali všichni členové rady městské části.  Po zkušenostech z jednání s vedením městské části Praha 2 nás vyznění odpovědi nepřekvapilo. Ačkoli reakce obsahuje čtyři strany textu, dala by se shrnout několika málo slovy: petici nebereme na zřetel a názory občanů nás nezajímají. A nebo jinak: vládneme, nerušit,” říká členka petičního výboru Kamila Šmídová.

Po projednání radou městské části se peticí vedení městské části nehodlá dále zabývat. “Rádi bychom zdůraznili, že dle našich výkladů porušuje rada městské části platnou legislativu. S peticí by totiž měli být seznámeni všichni zastupitelé. Nehledě na fakt, že s peticí neseznámili ani řadu zastupitelů z vlastní koalice, kteří nejsou členy rady městské části. Proto máme v plánu postup rozporovat,” říká Tomáš Čada z iniciativy Za Folimanku a dodává: “ S ohledem na dosavadní jednání koalice tušíme, že i případné veřejné projednání bude čistě formální, vždyť opoziční názory jsou v rámci vedení městské části brány na zřetel podobně jako názory občanské.”

Proto jsme se rozhodli vyvolat referendum o plánovaném stavebním záměru v parku Folimanka a návrh na jeho ustanovení zašleme každému ze zastupitelů městské části a zároveň jej jako otevřený dopis poskytneme médiím. Dopis přikládáme v rámci tiskové zprávy. Zde je třeba zmínit několik důležitých informací, dovolíme si citovat z otevřeného dopisu:

„Nevěříme tomu, že v současnosti prezentovaná forma záměru je konečná – domníváme se i na základě dosavadních zkušeností se zavádějícími, nepravdivými a účelovými tvrzeními ze strany MČ Praha 2 v této věci, že s občany Prahy 2 je záměrně manipulováno. Areál, tak, jak je nyní navržen, nebude možné udržovat v náležité formě bez oplocení, které je ovšem naprosto nežádoucí – volný prostor parku zmizí na úkor zachování čistoty a antigraffiti stavu areálu.

Dále se domníváme, že důvodem realizace záměru je jeho následné komerční využití a generování zisku na úkor přírody a relaxace občanů Prahy 2, 4 a 10 (městské části, které park nejvíce využívají). Ať již hovoříme o nadbytečném dalším stánku s občerstvením, půjčovně grilů, půjčovně náčiní, pořádání akcí, které mají do lokality přivádět další návštěvníky, či hypotetickém zpoplatnění aktivit v areálu, o kterém se zatím nemluví, ale jistě v budoucnosti přijde do úvahy jako zajímavý přivýdělek provozovatele areálu.“

Referendum plánujeme uskutečnit v rámci konání řádných (či mimořádných) komunálních voleb. Chceme, aby se občané Prahy 2 měli možnost demokraticky vyjádřit. Ale to není vše. 

Vzhledem k tomu, že vedení městské části nadále pokračuje v šíření smyšlenek (srážkový stín), manipulací (vybetonovaná plocha zabere jen 1 % z rozlohy parku Folimanka) a neověřitelných tvrzení (kladné ohlasy široké veřejnosti na plánovaný stavební záměr), rozhodli jsme rovněž spustit seriál, který bude vyvracet či minimálně uvádět na pravou míru tvrzení o plánovaném stavebním záměru.

Otevřený dopis zastupitelům Prahy 2

Věc: Reakce na odpověď RMČ Prahy 2 na petici ZA FOLIMANKU

Vážená paní / Vážený pane;

Na základě odpovědi RMČ Prahy 2ze dne 6. 8. 2021 a při vědomí nezohlednění ani jednoho požadavku petice Za Folimanku, požadujeme VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ v rámci zářijového zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo investiční záměr a zastupitelstvo nechť se tedy vyjádří k petici pro daný záměr. Neveřejné projednání věci, která se týká veřejnosti, lze považovat za útok na principy otevřené společnosti a potvrzuje pochybnosti o tom, zda si vedení MČ Praha 2 uvědomuje, že vykonává službu občanům Prahy 2. V zastupitelské demokracii jsou politici voleni, aby zastupovali občany, a nikoli proto, aby z pozice moci na radnici prosazovali svoje vlastní zájmy a názory.

Jako hlavní sporný bod vnímáme nejistotu, zda občané Prahy 2 chtějí nebo nechtějí daný záměr v lokalitě.

Vámi předložená dobrozdání o údajném řádném projednání s občany považujeme za bezpředmětná, a proto Vás vyzýváme k VYHLÁŠENÍ REFERENDA, které potvrdí či vyvrátí to, zda je záměr z pohledu občanů Prahy 2 smysluplný.

Potřebný počet podpisů pro vyhlášení referenda zajistíme.

Pro optimalizaci nákladů městského rozpočtu navrhujeme námi požadované referendum svázat s komunálními volbami v roce 2022.

Nevěříme tomu, že v současnosti prezentovaná forma záměru je konečná – domníváme se, i na základě dosavadních zkušeností se zavádějícími, nepravdivými a účelovými tvrzeními ze strany MČ Praha 2 v této věci, že s občany Prahy 2 je záměrně manipulováno. Areál, tak, jak je nyní navržen, nebude možné udržovat v náležité formě bez oplocení, které je ovšem naprosto nežádoucí – volný prostor parku zmizí na úkor zachování čistoty a antigraffiti stavu areálu.

Dále se domníváme, že důvodem realizace záměru je jeho následné komerční využití a generování zisku na úkor přírody a relaxace občanů Prahy 2, 4 a 10 (městské části, které park nejvíce využívají). Ať již hovoříme o nadbytečném dalším stánku s občerstvením, půjčovně grilů, půjčovně náčiní, pořádání akcí, které mají do lokality přivádět další návštěvníky, či hypotetickém zpoplatnění aktivit v areálu, o kterém se zatím nemluví, ale jistě v budoucnosti přijde do úvahy jako zajímavý přivýdělek provozovatele areálu.

Proto Vás vyzýváme k projednání petice na zářijovém zastupitelstvu a k přerušení realizace výstavby. Vyzýváme také k vypsání referenda, které jednoznačně rozhodne, co je zájem občanů Prahy 2.

Za petiční výbor: 

Ing. Kamila Šmídová, projektová manažerka

Ing. Martin Štich, vodohospodář

Mgr. Tomáš Čada, básník a pedagog