Piráti Praha 2: Alternativa
Piráti Praha 2: Alternativa

Piráti Praha 2: Alternativa

V současné době se hojně diskutuje plánovaná výstavba volnočasového areálu pod Nuselským mostem v parku Folimanka. V rozpočtu pro rok 2021 je na volnočasový areál pod Nuselským mostem vyhrazeno 11,5 mil. Kč a 14,5 mil. Kč je předpoklad pro rok 2022. “Projekt nepovažujeme za dobrý a v rámci Komise rozvoje jsme ho připomínkovali. Požadovali jsme redukci zpevněných ploch a rozšíření zeleně, ale také lepší koncepční provázanost. O opravě velké kaskády toho moc nového nevíme. Součástí má být i umístění sochy skejťáka. Na opravu sochy Praha 2 nenašla loni 250 tis. Kč a lidé se na restaurování museli skládat ve sbírce, ale pro podstavec je ochotna vylít do betonu doslova miliony,” komentoval projekt Jaroslav Němec, předseda zastupitelského klubu Pirátů Prahy 2.

Přitom se dá prostor pod Nuselským mostem, který si již našel své příznivce a využití, snadno kultivovat. “A to za maximálně desetinu plánovaného rozpočtu s maximální redukcí zpevněných ploch a s výsadbou nových stromů, protažením umělé závlahy pro trvalý trávník a s parkovým vymezením již existující pískové/mlatové plochy,” doplňuje Radek Zykan, architekt a člen Komise rozvoje Prahy 2 (Piráti), autor vizualizace řešení.

zdroj: facebooková stránka Piráti Praha 2