V čem je problém, vždyť beton zabere dle radnice Prahy 2 pouhé 1 % plochy parku?
V čem je problém, vždyť beton zabere dle radnice Prahy 2 pouhé 1 % plochy parku?

V čem je problém, vždyť beton zabere dle radnice Prahy 2 pouhé 1 % plochy parku?

Problém je, že s číslem 1 % se pracuje účelově. Zatímco chystaný stavební záměr Prahy 2 má dle oficiálních údajů radnice 5 100 m2, plocha Folimanky je násobně větší a čítá 8,5 ha, tzn. 85 000 m2. Přitom problém betonu se týká pouze daných 5 100 m2 a právě z těchto je třeba počítat vybetonovaná procenta (i když ani to není tak jednoduché, jak si následně ukážeme).

Trošku to přeženeme, ale námi uváděný příměr má podobnou relevanci jako rozloha parku ku rozloze plácku.

Jistě znáte Cheopsovu někdy též Velkou pyramidu. Její rozloha je obrovská, ne o moc menší než naše Folimanka, má 5,15 ha, tzn. 51 500 m2. Ovšem vezmeme-li jako měřítko naši planetu, která má plochu 510,1 milionů km2 zabírá zmíněná pyramida pouhých  0,00001 % zemského povrchu. Že to číslo nic moc nevypovídá? Jistě, ale to zmíněná betonáž v rámci 8,5 ha parku taky ne.

A teď pojďme počítat. Podíváme-li se na projektovou dokumentaci, zastavěná plocha projektu je přes 70 %, méně než 30 % zůstane ve stávající podobě. Co to znamená? Park zmizí. Namísto něj vyroste beton, asfalt, žula zabírající přibližně 1900 m2, to je přibližně 40 % projektu.

Navíc je třeba zdůraznit, že namísto stávající trávy má být využit tzv. Parkdecor, pro představu se jedná o lepší štěrk, který zabere dalších 30 %. Parkový charakter si ponechá jen 30 % projektu, nenávratně tak zmizí prostor využívaný širokou veřejností a na jeho místě vyroste zábavní areál přinášející hluk, odpad či teplotní diskomfort.