Volnočasový areál ve Folimance – verze 2020
Volnočasový areál ve Folimance – verze 2020

Volnočasový areál ve Folimance – verze 2020

Plocha parku pod Nuselským mostem je výhledově určena pro volnočasové aktivity tak, aby se toto území stalo atraktivní součástí parku s využitím pro všechny věkové kategorie po celý rok. Na základě studie jsou navrženy barevně vymezené plochy pro různé venkovní aktivity jako např. multifunkční prostor pro interaktivní hry dětí v létě, v zimě proměněný na kluziště, zastíněná plocha pro skupinová cvičení, plocha pro grilování s pingpongovými stoly, interaktivní vodní prvek pro děti formou bludiště, hřiště na petanque a další venkovní objekty (knihovnička – čítárna, letní kino, místa pro sezení, mobiliář).

Území bude možné využít i pro každoroční prezentaci IZS.

zdroj: Aktualizace programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón městské části Praha 2 – 2020